English

Консултанти

Винтила Михайлеску

Винтила Михайлеску е професор по социология и директор на Музея на селянина в Букурещ, Румъния. Той е един от водещите европейски учени в областта на културната антропология. Автор е на множество изследвания в областта на съвременни сравнителни изследвания в областта на културата, философията, политиката. Повече от двадесет години се занимава с проблемите на наследството и неговите употреби.

http://www.sociologie-snspa.ro/pagini/vintil259-mih259ilescu.php

 

Марк дьо Фериер льо Вайе

Марк дьо Фериер льо Вайе е професор в университета Франсоа Рабле в Тур, Франция. Той е президент на Европейски институт за история и култури на храните (IEHCA – Institut Europeen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation). Автор е на множество научни изследвания и публикации, които правят връзка между индустриалната история, историята на техниките и иновациите и история на потреблението в западния свят през ХІХ и ХХ в. Завежда Катедрата на ЮНЕСКО „Опазване и валоризация на хранителните културни наследства”.

http://www.ferriere.orgСоня Алексиева

Соня Алексиева е доцент в Нов български университет, департамент „Икономика и бизнес администрация”, магистър по журналистика и доктор по социология. Автор на стотици публикации в областта на връзките с обществеността и туризма. Професионален издател, редактор и консултант на много книги за PR, бизнескомуникации, туризъм и културно-историческо наследство и др. Участвала е като експерт по пъблик рилейщънс и комуникации в редица чуждестранни и български комуникационни проекти, както и в много български кампании, свързани с изграждането на стратегии, бранд и визия на туризма в България. Член на междуведомствени комисии по изработване на стратегии и програми за развитие на туризма, културния туризъм и др.

http://media-journal.info/index.php?p=author_view&aid=17

 

Петър Миладинов

Петър Миладинов е доктор по музеология и се занимава с проблемите на управление и организация на музейната дейност. Работил е като главен експерт в Министерството на културата, Дирекция “Регионална културна политика”. Занимава се с въпроси на културните и творческите индустрии, културното наследство като фактор за развитие, приоритетите в областта на културата и свързаните с нея индустрии по изпълнение на стратегия „Европа 2020” на Европейския съюз. В момента работи за Европейската комисия – Генерална дирекция Образование и култура, отдел Културна политика.Франсоа Порте

Франсоа Порте е работил дълги години като съветник по проблемите на етноложкото наследство, културните дейности и културните политики към Регионалната дирекция за културни дейности (DRAC). Той е член на Лабораторията за изследване на селото към университета Люмиер-Лион 2. Като изследовател работи по проблемите на селското наследство и неговата патримониализация, за бъдещето на селските и предградски територии от гледна точка на наследството и културните дейности или още по въпросите за културното развитие и наследството.

 

 
 
Всички права запазени © 2012
Част от архивните фотографии в банера са предоставени с любезното съдействие на www.lostbulgaria.com