English

Теренно проучване »

 

Септември 2011 – Перущица
Участници: Лина Гергова, Елица Стоилова

В средата на септември екипът ни проведе теренно проучване в Перущица, съсредоточено върху традиционните технологии (лозарство, винарство) и техните употреби в съвременността; значението на националноисторическото наследство за местната общност и за привличането на гости отвън; мрежовото функциониране на градските (а в случая на Перущица и общински) институции: общинска администрация, читалище, музей, бизнес; развитието на планинския туризъм в регион, където той е традиционно организиран.

 Вижте всички теренни проучвания:

• Май 2011 - Калофер
• Май 2011 - Казанлък, Калофер, Павелбаня, Скобелево
• Май 2011 -Горна Бела речка
• Юни 2011 - Карлово
• Юни 2011 - Казанлък
• Юли 2011 -Свиленград, Мезек, Момково
• Август 2011 - Златоград
• Август 2011 - долината на Арда
• Септември 2011 - Перущица


 
 
Всички права запазени © 2012
Част от архивните фотографии в банера са предоставени с любезното съдействие на www.lostbulgaria.com