English

Теренни проучвания »

 

Август 2011 – долината на река Арда
Участници: Вера Николова и Добринка Парушева

Теренните проучвания бяха извършени по долината на реката, в селата Горна Арда, Арда и Могилица.
Целта на теренната работа беше да се изследва специфичното за тази част на Родопите културно наследство и да се идентифицират някои положителни практики на туристическата интерпретация на наследството.
Характерно за района е съхраненото изработване на текстил, народни облекла и аксесоари, дърворезба и производство на предмети на бита от дърво, периодично провеждащите се местни празници – трансгранични родови събори в с. Арда, Празник на занаятите в с. Могилица и др.
За долината е характерна живата обредност и фолклорна традиция, които съществуват благодарение на съхранената родова и етническа памет на местното население, предприемчивостта на местните сдружения по туризъм, ТИЦ, и ролята на общинските и местни власти, читалища и училище.
Силно впечатление прави непроменената природа и естественото вписване на наследството в тази уникална природна среда.

 Вижте всички теренни проучвания:

• Май 2011 - Калофер
• Май 2011 - Казанлък, Калофер, Павелбаня, Скобелево
• Май 2011 -Горна Бела речка
• Юни 2011 - Карлово
• Юни 2011 - Казанлък
• Юли 2011 -Свиленград, Мезек, Момково
• Август 2011 - Златоград
• Август 2011 - долината на Арда
• Септември 2011 - Перущица

 
 
Всички права запазени © 2012
Част от архивните фотографии в банера са предоставени с любезното съдействие на www.lostbulgaria.com