English

Екип на проекта

Доц. д-р Красимира Кръстанова

Доц. д-р Красимира Кръстанова (ръководител на проекта) е етнолог и преподава в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Научните й интереси са в областта на наследството, културните технологии, идентичностите, художествените дейности и техните социални аспекти и употреби във връзка с културните политики и туризма. В тази научна сфера тя е взела участие като експерт или ръководител в международни проекти с участието на България, Франция, Румъния и др.  Публикувала е книги, студии и статии в национални и международни научни издания.

 

Елица Стоилова

Елица Стоилова е докторант последна година към ПУ "Паисий Хилендарски" и Технически университет, Айндховен, Холандия. Темата на дисертацията й е „Българското кисело мляко: производство и износ на автентичност.” Научните й интереси са в областта на социология и история на науката и технологиите с акцент върху изследване на храните. Елица е била част от екипа на различни национални и международни изследователски проекти.

 

Доц. д-р Добринка Парушева

Доц. д-р Добринка Парушева е доцент по теория и история на културата в ПУ "Паисий Хилендарски" и изследовател към Института за балканистика с център по тракология към БАН. Научните й интереси са в областта на балканистичните изследвания, социалната история и антропологията на всекидневния живот. Специализирала е в Австрия, Великобритания, Германия, Румъния и Холандия и е изнасяла публични лекции по покана в Голуей (Ирландия), Дармщат и Мюнхен (Германия), Единбург и Нюкасъл (Великобритания) и др. Участвала е в редица национални и международни научни проекти.

 

Доц. д-р Райчо Пожарлиев

Доц. д-р Райчо Пожарлиев работи като преподавател по философия в СУ “Св. Климент Охридски” и ПУ “П. Хилендарски”. Научните му занимания и интереси са свързани с философската антропология (Философия и социология на храненето), със социалната философия, с философските проблеми на глобалния свят.

 

Гл. ас. д-р Стоян Антонов

Гл. ас. д-р Стоян Антонов е главен асистент при катедра "Етнология" на Философско-историческия факултет, ПУ "Паисий Хилендарски". Интересите му са в областта на етнологията на етничните групи, историческата етнология, символната антропология и хералдиката.

 

 

Гл. ас. д-р Лина Гергова

Гл. ас. д-р Лина Гергова работи в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките и е постдоктор в Департамента по фолклор на Естонския литературен музей, Тарту. Научните й интереси са свързани с национална и локална празничност и градска култура и наследство. Работила е в множество научноизследователски и научно-приложни проекти, специализирала е в Австрия, Италия и Словакия.

 

Гл. ас. д-р Оливие Живр

Гл. ас. д-р Оливие Живр е етнолог, главен асистент в университета Lumiere-Lyon2, изследовател в CREA (Centre de Recherches et d’Etudes Anthropologiques), Лион (Франция). Освен че изследва религиозните динамики и етническите общности в България и Гърция, той ръководи научни и културни проекти за занаятите във Франция. Настоящите му “терени” в областта на науката и извън нея се отнасят до ролята на наследствата в промяната на европейските територии в сравнителна перспектива: културни и природни наследства, нематериално културно наследство, териториални културни политики, защитени зони.

 

Гл. ас. д-р Меглена Златкова

Гл. ас. д-р Меглена Златкова е главен асистент в катедра Етнология на Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски”. Преподава курсове по Етнология на града, визуална антропология, Етносоциология, Методология на проекти и семинари по Увод в етнологията. Интересите и са насочени към градски пространства и общности, културно наследство, наследяване и миграции, проектна култура и локално развитие.

 

Гл. ас. д-р Вера Николова

Гл. ас. д-р Вера Николова е преподавател в катедра “География на туризма” при Геолого-географския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Професионалните й ангажименти и научни интереси са свързани с дисциплините Туристически ресурси, География на туризма, Културен туризъм и културно наследство, Въведение в туризма. Подготвя и организира практическото обучение на студентите по туризъм.

 

 
 
Всички права запазени © 2012
Част от архивните фотографии в банера са предоставени с любезното съдействие на www.lostbulgaria.com