English

Изследователски и образователни работилници »


10 януари 2011– Пловдив  
Работна среща: обсъждане на финансовата част и дейностите по проекта

31 януари 2011– Пловдив  
Работна среща: уточняване целите и работата по проекта

14 март 2011 – Пловдив  
Методологическа работилница 1: презентации и теоретични дискусии върху проблеми на нематериалното наследство, институции и актьори, потребление, туристически продукти

1 април 2011 – Пловдив
Методологическа работилница 2: презентации и теоретични дискусии върху проблеми на нематериалното наследство, проектна култура, валоризация на наследството, локални продукти и производство на територии, локално и глобално

20-21 май 2011 – Калофер
Семинар

12-13 юли 2011 – Свиленград  
Студентска методологическа работилница 1
Ръководители: Красимира Кръстанова и Добринка Парушева

15-16 юли 2011 – Пловдив
Студентска методологическа работилница 2
Ръководители: Стоян Антонов и Меглена Златкова

 

 

 
 
Всички права запазени © 2012
Част от архивните фотографии в банера са предоставени с любезното съдействие на www.lostbulgaria.com