English

Теренно проучване »

 

Юли 2011 – Свиленград, с. Момково и с. Мезек, Свиленградско
Участници (членове на екипа): Красимира Кръстанова, Добринка Парушева
Студенти: Стоян Вичев, Георги Генчев, Катрин Душкова, Стефана Минчева, Надежда Петрова, Альонка Пионткевич, Руслана Рачева, Мария Славчева, Нели Челебийска

 
Изследването се осъществи в с. Момково, община Свиленград, област Хасково. Целта беше да се регистрират локалната култура и културното наследство, с които местните жители се идентифицират.

Основната задача на студентската експедиция беше да изследват нематериалното културно наследство в неговата връзка със селищната култура в ретроспективен и съвременен аспект. В проучването беше обърнато внимание на селищна история, места на общуване, родствени връзки, културата, празнична система, занаяти, храна и хранене, взаимоотношенията на конфесионалните и етнични общности и т.н. Беше потърсена и ролята на локалната култура в съвременния социален и икономически живот.

 Вижте всички теренни проучвания:

• Май 2011 - Калофер
• Май 2011 - Казанлък, Калофер, Павелбаня, Скобелево
• Май 2011 -Горна Бела речка
• Юни 2011 - Карлово
• Юни 2011 - Казанлък
• Юли 2011 -Свиленград, Мезек, Момково
• Август 2011 - Златоград
• Август 2011 - долината на Арда
• Септември 2011 - Перущица


 
 
Всички права запазени © 2012
Част от архивните фотографии в банера са предоставени с любезното съдействие на www.lostbulgaria.com